Konkurs „Pro bono Poloniae”

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło II edycję konkursu, którego przedmiotem jest udokumentowanie wskazanego wydarzenia artystycznego (koncertu, widowiska, spektaklu, wystawy, innego) zrealizowanego między 1 stycznia 2019 r. a 30 września 2021 r., lub przedstawienie projektu wydarzenia promującego polską kulturę w kraju i zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem wątków historycznych i patriotycznych oraz promocji historii Polski w latach 1939-1945.

 

Plebiscyt skierowany jest zarówno do organizacji pozarządowych, chórów oraz zespołów (przy czym chóry i zespoły nie muszą posiadać osobowości prawnej), czy osób prywatnych. 

Więcej informacji pod adresem: 

https://muzeum1939.pl/konkurs-pro-bono-poloniae/aktualnosci/4845.html