Konkurs chórów XXXII Tyskich Wieczorów Kolędowych
Organizatorem konkursu chórów w ramach XXXII Tyskich Wieczorów Kolędowych jest Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy.
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie oraz wykonanie wybranych kolęd polskich (tj. skomponowanych przez polskich kompozytorów).
Celem konkursu jest popularyzacja oraz upowszechnienie kolęd polskich, konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń pomiędzy chórami i dyrygentami oraz wzbudzenie zainteresowania muzyką chóralną szerszej publiczności.
XXXII Tyskie Wieczory Kolędowe odbędą się w Tychach w dniach 8-14 stycznia 2023 r.
 
 
2