WSPÓŁPRACA
 
Organizacja CHORUS INSIDE - INTERNATIONAL CHORAL FEDERATION z siedzibą w Chieti we Włoszech prowadzi bardzo bogatą działalność artystyczną, organizując wiele koncertów i międzynarodowych konkursów chóralnych w Europie.
Polski Związek Chórów i Orkiestr podpisał porozumienie w sprawie współpracy, dzięki czemu, zespoły zrzeszone w PZChiO mogą zgłosić akces przystąpienia do tej międzynarodowej organizacji. Zespołom należącym do CHORUS INSIDE są udzielane atrakcyjne bonusy w festiwalach organizowanych przez tę Organizację.
 
Zgłoszenia można dokonać poprzez stronę www.chorusinside.com
Przystąpienie jest bezpłatne.
Na chwilę obecną w CHORUS INSIDE jest zgłoszonych 12 chórów z Polski. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i do zgłoszenia.
 
Link, który ułatwi logowanie: zgłoszenie