XXXIII Tyskie Wieczory Kolędowe 

Przedłużony nabór zgłoszeń do Konkursu Chórów XXXIII Tyskich Wieczorów Kolędowych
Trwa nabór zgłoszeń w ogólnopolskim Konkursie Chórów Tyskich Wieczorów Kolędowych.
W związku z licznymi prośbami ze strony chórów Miejskie Centrum Kultury w Tychach podjęło decyzję o przedłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń na Konkurs Chórów w ramach 33. Tyskich Wieczorów Kolędowych. Na zgłoszenia czekamy do 18 grudnia 2023 roku. Kierownicy zespołów o wynikach I etapu zostaną poinformowani drogą mailową do 22 grudnia. Pozostałe założenia regulaminu konkursu pozostają bez zmian - regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać ze strony https://bit.ly/KonkursChórówTWK2024
Zapraszamy do udziału i liczymy, że spotkamy się w Tychach w drugim etapie konkursu, podczas przesłuchań 20 stycznia 2024 roku.
Z wyrazami szacunku,
Marta Leks.