W dniu 2 września 2017 roku w Warszawie odbył się XX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Przed obradami szanowni zebrani mieli okazję wysłuchać znakomitego koncertu Chóru Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego JUBILUS pod dyrekcją pani Krystyny Stańczak - Pałygi. Niezwykle radosny i żywiołowy występ o doskonałych walorach artystycznych i interpretacyjnych był doskonałym wstępem do owocnych obrad Zjazdu.
W dniu 14.10.2017 r. na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się Zarząd Główny PZCHiO
W ramach obrad przedstawione zostały sprawozdania Prezesa, Skarbnika oraz Głównej Komisji Rewizyjnej PZCHiO za kadencję w latach 2013 - 2017. Ustępującemu Zarządowi Głównemu udzielone zostało absolutorium.

Następnie Delegaci wybrali nowe władze Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy wiele satysfakcji z pracy na rzecz społecznego ruchu muzycznego!

Wyniki wyborów:

Prezes:
prof. Dariusz Dyczewski

Zarząd Główny:
Paweł Choina - oddz. w Warszawie
Zbigniew Graczyk - oddz. Łódzki
Eugeniusz Kubski - oddz. Bydgoski
Monika-Mielko Remiszewska - oddz. Lubelski
Krystyna Stańczak-Pałyga - oddz. w Warszawie
Barbara Rytwińska - oddz. Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Estera Serówka - oddz. Nadnotecki w Pile

Główna Komisja Rewizyjna:
Andrzej Kropiński - oddz. Nadnotecki w Pile
Ryszard Migdalski - oddz. Dolnośląski z siedzibą w Olszynie
Szymon Rogowski - oddz. Słupski
zarzad 2017
 

KADENCJA WŁADZ POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR

2017 - 2021

W dniu 14.10.2017 r. na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się Zarząd Główny PZCHiO:

PREZES - prof. Dariusz Dyczewski

WICEPREZES - Krystyna Stańczak-Pałyga

WICEPREZES - Barbara Rytwińska

SKARBNIK - Estera Serówka

SEKRETARZ - Zbigniew Graczyk

CZŁONKOWIE - Monika Mielko-Remiszewska, Paweł Choina, Eugeniusz Kubski

 

Także w tym samym dniu odbyło się pierwsze posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej PZCHiO która ukonstytuowała się następująco:

PRZEWODNICZĄCY - Ryszard Migdalski

WICEPRZEWODNICZĄCY - Andrzej Kropiński

SEKRETARZ - Szymon Rogowski