V Bałtycki Konkurs Chórów 2019
Bałtycki Konkurs Chórów "Pomerania Cantat" Koszalin-Słupsk zaprasza do udziału w V edycji w Filharmonii Koszalińskiej.
Termin: 15-16.06.2019. Zgłoszenia do 28.02.
Informacje, regulamin, kartę zgł. znajdziecie na http://www.pomeraniacantat.pl/ lub https://www.facebook.com/profile.php…

Tegoroczne jury: prof. B. Błoński, prof. R. Handke, prof. M. Tomczak.

 
 
V Bałtycki Konkurs Chórów 2019
Koszalin - Słupsk
 
REGULAMIN
 
I Organizatorzy Konkursu
Filharmonia Koszalińska
Stowarzyszenie „Pomerania Cantat” w Koszalinie
Biuro konkursowe: Robert Suszczak (tel.+48 696-454-419); Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska 2,
75-400 Koszalin , e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Konkursu: Radosław Wilkiewicz, tel. + 48 604 222 543
Rada Artystyczna : Radosław Wilkiewicz, Robert Wasilewski, Bogdan Narloch, Henryk Stiller
 
II Cele Konkursu
1. Popularyzacja idei śpiewu chóralnego.
2. Konfrontacja wykonawcza i zdobywanie doświadczenia artystycznego przez uczestników.
3. Doskonalenie poziomu wykonawczego chórów i dyrygentów, poszerzanie i
prezentowanie repertuaru.
4. Wymiana doświadczeń, myśli twórczej, tworzenie więzi międzyludzkich oraz
konsolidowanie środowiska chóralnego również pod kątem pokoleniowym.
5. Zainteresowanie muzyką chóralną szerszej publiczności.
 
III Założenia Konkursu
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie amatorskie zespoły chóralne z kraju i z zagranicy.
2. Rywalizacja konkursowa odbywa się w czterech kategoriach:
A - chóry szkolne (członkowie chóru muszą być w wieku szkolnym – do 19. roku życia)
B - chóry dorosłe (członkowie chóru muszą mieć skończone 18 lat).
C – chóry seniorów (członkowie chóru muszą mieć ukończone 60 lat)
D – otwartej wiekowo (chóry, w których nie ma możliwości przyporządkowania do kategorii A,
B lub C).
E – zespoły wokalne (kategoria otwarta wiekowo, maksymalnie 12 śpiewaków)
W kategoriach A,B,C do 15% członków zespołu może odbiegać od wymagań wiekowych.
3. W kategoriach A,B,C,D zespoły muszą mieć minimum 12 śpiewaków na scenie.
4. We wszystkich kategoriach zespoły przygotowują do oceny Jury program składający się z pieśni, z
których co najmniej 2 śpiewane będą a cappella. Na scenie będzie ustawiony fortepian. Łączny czas
pobytu zespołu na scenie nie może przekraczać 15 minut.
5. Występy chórów będzie oceniać Jury, złożone z uznanych autorytetów chóralistyki powołane przez
organizatorów. Jury oceniać będzie następujące elementy: intonację ,barwę, emisję głosu,
interpretację, artykulację słowną i muzyczną, ekspresję muzyczną oraz dobór repertuaru. Werdykt
Jury jest ostateczny. Protokół jury zostanie opublikowany na stronie internetowej konkursu po
oficjalnym ogłoszeniu wyników.
6. W każdej kategorii przewidziano: Nagrodę Główną oraz, w zależności od uzyskanej liczby punktów,
Dyplomy : Złoty, Srebrny, Brązowy z wyszczególnioną liczbą otrzymanych punktów (maks. 100 p.)
. Wszystkie zespoły otrzymują dyplom uczestnictwa w Konkursie.
7. W każdej z kategorii z osobna przewiduje się przyznanie Lauru Moniuszkowskiego za najlepsze
wykonanie utworu lub opracowania utworu Stanisława Moniuszki.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie również możliwość nagród specjalnych, pieniężnych i rzeczowych,
zależnych od możliwości finansowych i pozyskanych sponsorów.
9. Jury kierując się względami artystycznymi może nie przyznać poszczególnych nagród lub ma prawo
do innego ich podziału w porozumieniu z organizatorami Konkursu.
 
IV Organizacja Konkursu
1. Konkurs organizowany jest co rok, przemiennie, w Koszalinie i Słupsku. W 2019 r. Konkurs odbędzie
się w Koszalinie.
2. Opłata uczestnictwa wynosi 10 zł. od osoby występującej na scenie.
3. Zespoły, które chcą wziąć udział w konkursie w 2019 r, winny przesłać do dnia 28 .02.2019 roku
wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA ZESPOŁU.
Do zgłoszenia należy załączyć: po 4 partytury programu konkursowego, curriculum vitae, dobrej
jakości zdjęcie zespołu, nagranie zespołu audio lub video
Zgłoszenia z załącznikami (z wyłączeniem partytur), można również kierować drogą elektroniczną
na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na nośniku elektronicznym na adres biura konkursu z
dopiskiem : Bałtycki Konkurs Chórów „Pomerania Cantat”.
4. Decyzję o zakwalifikowaniu zespołu do Konkursu podejmuje Rada Artystyczna do dnia 17.03.2019
roku na podstawie nadesłanych nagrań, a także, w przypadku dużej ilości zgłoszeń, w oparciu o
kolejność ich nadsyłania.
5. Zespoły zakwalifikowane zobowiązane są do wniesienia opłaty uczestnictwa w wysokości 10 zł
(zespoły zagraniczne 2,5 Euro) od osoby występującej na scenie. Opłatę uczestnictwa należy uiścić
nie później, niż do 15.04.2019 na konto Stowarzyszenia Pomerania Cantat, ul. Zdobywców Wału
Pomorskiego 91 : mBank S.A. 61 1140 2004 0000 3802 7703 4268 z dopiskiem : Bałtycki Konkurs
Chórów „Pomerania Cantat” .
6. Przesłuchania konkursowe odbędą się dniach 15-16.06.2019 w Sali Koncertowej Filharmonii
Koszalińskiej ul. Piastowska 2. Godzina przesłuchań będzie podana w zawiadomieniu o
zakwalifikowaniu zespołu do konkursu. Ogłoszenie wyników wraz z koncertem finałowym odbędzie
się w dniu 16.06. 2019 w Filharmonii Koszalińskiej.
7. Organizatorzy Konkursu nie zapewniają zwrotu kosztów podróży
8. Organizatorzy umożliwiają zespołom pomoc w organizacji noclegów i posiłków. Koszty
zakwaterowania i wyżywienia pokrywają zespoły.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania rejestracji audio i wideo prezentacji zespołów
uczestniczących w Konkursie w celu ich publicznej popularyzacji.
10. Zespoły są odpowiedzialne za wykorzystywane w czasie Konkursu nuty oraz wynikające z tego
tytułu ewentualne prawa autorskie.
Dyrektor Konkursu
dr hab. Radosław Wilkiewicz