XXXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku
15-19 maja 2019 r. – Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2
Festiwal jest pierwszą imprezą na świecie prezentującą muzykę cerkiewną od początku chrześcijaństwa do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki tworzonej (od stuleci) przez polskich kompozytorów. W czasie Festiwalu w kraju i za granicą odbywają się polskie i światowe wykonania premierowe najlepszych kompozycji.
 
Już od 1982 r. w maju chóry z całego świata prezentują się w Polsce na największym i najbardziej prestiżowym festiwalu muzyki cerkiewnej. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku ma nadaną mu przez Ministerstwo Kultury (w 1995 r.) kategorię zerową, co stawia go na równi z Konkursem Chopinowskim i Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

Honorowy Patronat Artystyczny nad Festiwalem sprawuje Maestro Krzysztof Penderecki. Jego twórczość często inspirowała muzyka cerkiewna, o czym organizatorzy Festiwalu doskonale pamiętają – podczas majowych koncertów wielokrotnie wybrzmiewały Jego kompozycje.

Honorowe Patronaty od 2000 r. sprawują również Prezydenci RP.

 

Plakat festiwalu

 

Festiwal jest pierwszą imprezą na świecie prezentującą muzykę cerkiewną od początku chrześcijaństwa do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki tworzonej (od stuleci) przez polskich kompozytorów. W czasie Festiwalu w kraju i za granicą odbywają się polskie i światowe wykonania premierowe najlepszych kompozycji. Od 1985 r. biorą w nim udział chóry z zagranicy. Od 1994 r. corocznie ukazują się płyty CD z najlepszymi w danej edycji wykonaniami (w tym 2 CD z muzyką cerkiewną Krzysztofa Pendereckiego) – dziś tworzą już imponującą fonotekę. Zgromadzono również ogromne zbiory nutowe.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku to wydarzenie elitarne artystycznie – gromadzi najlepszych chórzystów z całego świata (kwafilikacja chórów do festiwalowego konkursu jest wielostopniowa), najznamienitszych kompozytorów muzyki cerkiewnej oraz najlepszych dyrygentów. Jego międzynarodowa ranga wynika z najwyższego poziomu artystycznego. Prezentowana muzyka cerkiewna ma charakter międzynarodowy, ale stanowi również nieodłączną część składową kultury narodowej Polski.

Przez 37 lat na Festiwalu wystąpiły chóry pięciu kontynentów, z 40 państw: Armenii, Australii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czarnogóry, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Kazachstanu, Kenii, Korei, Libanu, Litwy, Lótwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

O prestiżowe pierwsze nagrody chórzyści walczą w konkursie ocenianym przez międzynarodowe jury składające się z najznamienitszych kompozytorów i dyrygentów śpiewu cerkiewnego. Jury od wielu lat przewodniczy Romuald Twardowski – wybitny polski kompozytor i pedagog. Profesjonalni muzycy i muzykolodzy pod Jego kierunkiem decydują, który chór zyska miano najlepszego z najlepszych w swojej kategorii. Od samego początku Festiwalu współpracującym i wspomagającym jest ks. Jerzy Szurbak – wieloletni dyrektor i dyrygent znanego w świecie Zespołu Muzyki Cerkiewnej w Warszawie.

Festiwal organizuje Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce. Dyrektorem Festiwalu jest jego pomysłodawca i inicjator - Mikołaj Buszko, a biurem organizacyjnym kieruje Irena Parfieniuk.

- Festiwal nigdy nie miał ambicji, aby stać się wydarzeniem liturgicznym – podkreśla Mikołaj Buszko, dyrektor Festiwalu. – Od początku była to impreza świecka. Chcieliśmy oprócz walorów duchowych wydobyć również walory artystyczne muzyki cerkiewnej i przybliżyć ją szerokiej publiczności.

Podczas Festiwalu muzykę cerkiewną wykonują chóry bez względu na narodowość i wyznanie – a więc nie tylko wyznawcy prawosławia, ale również katolicy, grekokatolicy, protestanci, muzułmanie, buddyści, wyznawcy judaizmu. Wszyscy – na najwyższym poziomie.

 

Zespół Staroruskiej Sztuki Śpiewu „Srietienije”   Mińsk, Białoruś

 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku to wydarzenie elitarne artystycznie – gromadzi najlepszych chórzystów z całego świata (kwafilikacja chórów do festiwalowego konkursu jest wielostopniowa), najznamienitszych kompozytorów muzyki cerkiewnej oraz najlepszych dyrygentów. Jego międzynarodowa ranga wynika z najwyższego poziomu artystycznego. Prezentowana muzyka cerkiewna ma charakter międzynarodowy, ale stanowi również nieodłączną część składową kultury narodowej Polski.

, m.in. w: Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, Warszawie, Krakowie oraz innych miastach kraju i województwa podlaskiego.

Wszystkie koncerty i przesłuchania konkursowe gromadzą pełne sale słuchaczy – muzyka cerkiewna bowiem głęboko porusza, pozwala na obcowanie z pięknem i zaspokaja najgłębsze potrzeby duchowe.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku co roku objęty jest patronatami:

- Artystycznym Krzysztofa Pendereckiego

- Honorowym Prezydenta RP

- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Związku Kompozytorów Polskich

- Prezydenta Białegostoku

Patronaty medialne ogólnopolskie:

- korporacyjny (wszystkich anten) Telewizji Polskiej S.A.

- korporacyjny Polskiego Radia S.A.

- media branżowe

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku to dotychczas:

- 37 edycji

- 869 chórów

- 593 dyrygentów

- 68 członków Jury

- 5 kontynentów

- 40 krajów

- około 27 tys. wykonawców

 

Chór Winnickiej Uczelni Kultury i Sztuki im. N. Leontowicza   Winnica, UkrainaPliki do pobrania w formacie PDF:


PROGRAM

KONCERT INAUGURACYJNY

KONCERT W WARSZAWIE