Tyskie Wieczory Kolędowe to niezwykle ciepły, mimo mrozu za oknem, coroczny cykl koncertów odbywających się w miejscach sakralnych miasta Tychy. Miejskie Centrum Kultury w Tychach jako organizator TWK zaprasza do udziału w prestiżowym konkursie chórów, który odbędzie się 4 stycznia 2020 roku od godziny 9.00 w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach.


Zapraszamy do udziału chóry męskie, żeńskie i mieszane, które oceniane będą w trzech kategoriach:

  1. chóry duże parafialne i związkowe (powyżej 21 osób),
  2. chóry kameralne (do 21 osób),
  3. chóry pozostałe (np. domów kultury, świetlicowe, ludowe, szkolne) 

Jury przyzna nagrody finansowe o łącznej wartości 12.000 złotych, a nagrodzone chóry wystąpią w uroczystym koncercie laureatów 11 stycznia 2020 roku.

Na Laureata czeka także zaproszenie do wykonania koncertu podczas jubileuszowych, trzydziestych Tyskich Wieczorów Kolędowych w 2021 roku.

Zgłoszenia przesyłać należy w nieprzekraczalnym terminie 9 grudnia 2019 r.

W załączeniu regulamin i karta zgłoszenia:

DOC:

regulamin-karta-zgloszenia-twk-2020

PDF:

regulamin-karta-zgloszenia-twk-2020