Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku
21-26 września
 
Po raz czterdziesty chóry z całego świata zaprezentują się w Polsce na największym i najbardziej prestiżowym Festiwalu muzyki cerkiewnej.
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku już za niewiele ponad tydzień - 21-26 września
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest pierwszą imprezą na świecie prezentującą muzykę cerkiewną od początku chrześcijaństwa do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki tworzonej przez polskich kompozytorów.
Podczas Festiwalu muzykę cerkiewną wykonują chóry bez względu na narodowość i wyznanie - a więc chóry świeckie, wyznawcy prawosławia, katolicy, grekokatolicy, protestanci, muzułmanie, buddyści, wyznawcy judaizmu. Odbywa się on nieprzerwanie od 1982 r.
Tegoroczna, jubileuszowa 40. edycja Festiwalu odbędzie się w Białymstoku w dniach 21-26 września w Sali Koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej.
 
RELACJE FILMOWE:
 

PROTOKÓŁ

Posiedzenia Jury 40 Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej
 „Hajnówka 2021” odbywającego się w dniach 21 – 26.09.2021 r. w Białymstoku
Jury w składzie:
 1. prof. Romuald Twardowski – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
 3. ks. Jerzy Szurbak
 4. prof. Povilas Gylys
 5. prof. Igor Matiuchow
 6. prof. Dymitar Dymitrow
po przesłuchaniu 22 chórów zgłoszonych do konkursu, przyznało następujące nagrody i miejsca:
Kategoria chórów parafialnych
III miejsce przyznano:
 • Męskiemu Chórowi „Św. Jan Damasceński” z Arad (Rumunia) pod dyr. O. Gabriela Streulea
II miejsce przyznano:
 • Chórowi Cerkwi Uspieńskiej w Warszawie pod dyr. Łukasza Rejta
I miejsce przyznano:
 • Chórowi „Basilica Cantans” Archikatedry Wrocławskiej pod dyr. Mirosławy Jury-Żegleń
Kategoria chórów amatorskich świeckich
III miejsce ex aequo przyznano:
 • Chórowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pod dyr. Joanny Gutowskiej-Kuźmicz
 • Ukraińskiemu Chórowi Męskiemu „Żurawli” z Warszawy pod dyr. Jarosława Wujcika
 • Kameralnemu Chórowi „Cappella Musicae Antiquae Orientalis” z Poznania pod dyr.prof. Leona Zaborowskiego
II miejsce ex aequo przyznano:
 • Akademickiemu Chórowi Politechniki Gdańskiej pod dyr. Mariusza Mroza
 • Chórowi Akademickiemu Uniwersytetu Warszawskiego pod dyr. Iriny Bogdanovich
I miejsce  przyznano:
 • Chórowi Akademickiemu Politechniki Warszawskiej pod dyr. Dariusza Zimnickiego
Kategoria chórów dziecięco-młodzieżowych
I miejsce ex aequo przyznano:
 • Dziecięcej Ludowej Kapeli Chóralnej „Zorynka” z Tarnopola (Ukraina) pod dyr. Angeli Doskocz
 • Dziecięcemu Chórowi Wileńskiego Centrum Kulturalnego oraz Litewskiego Radia i Telewizji z Wilna (Litwa) pod dyr. Reginy Maleckaite
Kategoria chórów uczelni muzycznych
II miejsce przyznano:
 • Chórowi „Nostro Canto” Instytutu Muzyki i Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja) pod dyr. Tatiany Svajkovej
I miejsce  przyznano:
 • Chórowi Uczelni Muzycznej im. Jazepsa Medinsa z Rygi (Łotwa) pod dyr. Janisa Baltinsa i Uldisa Kokarsa
Kategoria chórów zawodowych
III miejsca ex aequo przyznano:
 • Kameralnemu Chórowi „United” z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Władysława Łysenko
 • Męskiemu Chórowi „Św. Efrem” z Budapesztu (Węgry) pod dyr. Tamasa Bubno i Lorinca Bubno
II miejsce przyznano:
 • Męskiemu Chórowi „Logos” z Rygi (Łotwa) pod dyr. protojereja Jana Szenroka
I miejsce  przyznano:
 • Państwowemu Chórowi Kameralnemu „Polifonia” z Szawle (Litwa) pod dyr. Linasa Balandisa
Ponadto Jury przyznało:
Nagrodę Specjalną za szczególne zaangażowanie w wykonawstwo muzyki cerkiewnej Wokalnemu Zespołowi Niewidomych „Consonans” z Charkowa (Ukraina) pod dyr. Witaliny Dudy
oraz dyplomy:
 • Zespołowi Staroobrzędowców „Unison” z Rygi (Łotwa) pod dyr. O. Nikołaja Wasiliewa za pielęgnowanie i propagowanie staroruskiej muzyki cerkiewnej.
 • Chórowi „Nova Alianca” z Luandy (Angola) pod dyr. Rodriguesa Antonia Eduardo Babi za zainteresowanie i propagowanie muzyki cerkiewnej na kontynencie afrykańskim.
         Podczas tegorocznego Festiwalu publiczność mogła usłyszeć prezentacje artystyczne 22 chórów. Początkowo zaproszenie na Festiwal przyjęło około 40 chórów z różnych stron świata. Mimo skomplikowanej sytuacji wynikającej z obecności wirusa Covid-19, do konkursu przystąpiły chóry z Polski, Łotwy, Rumunii, Ukrainy, Litwy, Angoli, Słowacji i Węgier. O tym, że przesłuchania konkursowe cieszą się dużym zainteresowaniem świadczy obecność dużej liczby słuchaczy wypełniającej salę koncertową Opery i Filharmonii Podlaskiej każdego wieczoru festiwalowego.
            Zespoły konkurowały w 5 kategoriach: chórów parafialnych, amatorskich świeckich, dziecięco-młodzieżowych, uczelni muzycznych oraz zawodowych proponując bardzo różnorodny i interesujący repertuar.
            Zasługą Festiwalu jest popularyzacja nie tylko znanych utworów z ogromnej spuścizny  muzyki cerkiewnej, ale także prezentowanie nowo odkrytych kompozycji z tego obszaru twórczości. Znaczącymi wydarzeniami podczas Festiwalu były: Koncert Inauguracyjny w wykonaniu Chóru Filharmonii Narodowej pod dyr. Bartosza Michałowskiego, a także Koncert Galowy, w którym wezmą udział laureaci Festiwalu oraz Zespół Muzyki Cerkiewnej z Warszawy pod dyrekcją ks. Jerzego Szurbaka.
            Jury składa serdeczne podziękowania Organizatorom za wielki wysiłek włożony w  realizację tegorocznej edycji Festiwalu, a w szczególności jego Dyrektorowi – Panu Mikołajowi Buszko oraz Dyrektor Biura Organizacyjnego – Pani Irenie Parfieniuk, a także współpracownikom.
            Miło nam, że 40 Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2021” cieszy się akceptacją i życzliwym wsparciem najwyższych władz państwowych, miejskich i wojewódzkich, a także mediów oraz innych instytucji.
            Tegoroczne występy z pewnością pozostaną w pamięci melomanów jako wyjątkowe wydarzenia, zarówno pod względem artystycznym jak i duchowym.

 
Patronat Honorowy
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY
 
 
Patronat
ZWIĄZKU KOMPOZYTORÓW POLSKICH
 
 
Patronat Artystyczny
KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO (2003-2020)
 
 
Patronat
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
Tadeusza Truskolaskiego
 
 
Patronat medialny:
Telewizja Polska S.A. – Patronat Korporacyjny
Polskie Radio S.A. Warszawa – Patronat Korporacyjny
Dwumiesięcznik ArtPost
Regionalne patronaty medialne:
TVP3 Białystok
Polskie Radio Białystok S.A.
Tygodnik „Niwa”
Radio Racja
Radio Jard
TVK Hajnówka