XVIII Festiwal "WARMIO MOJA MIŁA"
 
Wspieraj kulturę wpłatami 1,5% na  KRS 00000 62411 Organizacja Pożytku Publicznego
Warmińsko- Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 

NIP 739-31-03-202 Regon 511361640

Adres siedziby: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych

ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn www.pzchiowm.pl

 

o warmio moja miła 2023