Bezpłatna sesja nagraniowa Musica Cordis
Oferta Zarządu Głównego PZChiO jest kierowana do wszystkich chórów i orkiestr będących członkami PZChiO, krajowych i zagranicznych na 2024 rok.

KAŻDY CHÓR LUB ORKIESTRA MOŻE BEZPŁATNIE NAGRAĆ PŁYTĘ AUDIO!
Zarząd Główny ogłasza kontynuację projektu artystycznego "Musica Cordis", którego celem jest pomc dla chórów i orkiestr w finansowaniu nagrań płytowych.
Sesja nagraniowa dla każdego chóru lub orkiestry pozwala na nagranie pełnej (do 70 min) płyty CD-audio - powstały materiał staje się własnością chóru lub orkiestry.
Sesja nagraniowa dla chóru lub orkiestry jest całkowicie bezpłatna i członkowie PZChiO, chóry i orkiestry nie wnoszą z tego tytułu żadnych opłat.

Warsztaty dla dyrygentów i kapelmistrzów 

W dniu 22 kwietnia o godz. 11,oo w remizie OSP w Licheniu Starym odbędą się warsztaty dla dyrygentów i kapelmistrzów zespołów zgłoszonych do udziału w Zlocie.

Zarząd Główny PZCHiO
VII ZLOT CHÓRÓW I ORKIESTR W SANKTUARIUM MB
W LICHENIU 20 MAJA 2017 R.


Zarząd Główny PZChiO wspólnie z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Strazy Pożarnych RP są organizatorami tegorocznego VII ZLOTU CHÓRÓW I ORKIESTR w Sanktuarium MB w Licheniu. Zlot odbędzie się w dniu 20 maja 2017 roku.ANKIETA

Szanowni Członkowie naszego Związku, zamieszczamy Ankietę powstałą z inicjatywy Zarządu Głównego, będziemy zobowiązani za jej wypełnienie i odesłanie drogą elektroniczną.
link do Ankiety:
ANKIETA

Po kliknięciu w link przechodzi się do Ankiety, którą się wypełnia w Internecie. Po wypełnieniu należy nacisnąć "prześlij" i odpowiedzi automatycznie przychodzą do autora Ankiety, którym jest Jakub Stefek, wiceprezes Zarządu Głównego PZCHiO.

Dziękujemy bardzo za wypełnienie ankiety,
Zarząd Główny PZCHiO