"Muzyka - Wsparcie Osób w Depresji".

Z radością informujemy, że już po raz trzeci przez FUNDACJĘ CHÓRTOWNIA organizowana jest Międzynarodowej Akcji Muzyka - Wsparcie osób w depresji. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tym wyjątkowym przedsięwzięciu, w którego poprzednich edycjach wzięło udział blisko 100 chórów (to około 2000 osób!), tworząc ponad 100 wydarzeń dla blisko 6000 osób!
Wszystkie informacje oraz materiały do pobrania i edycji znajdują się na stronie: https://serwisy.3w.gliwice.pl/dziuma/mentalhealth/
 
10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Z tej okazji zapraszamy chóry i dyrygentów do międzynarodowej akcji edukacyjno-artystycznej "Muzyka - Wsparcie Osób w Depresji".
Akcja ma na celu podnoszenie świadomości o chorobie, jaką jest depresja oraz zachęcenie osób borykających się z tą chorobą do podjęcia aktywności w formie śpiewu w chórze, jako elementu pomocniczego w jej leczeniu oraz profilaktyce. Przynależność do grupy społecznej, jaką jest zespół wokalny, zmniejsza poczucie samotności oraz pozwala odczuć sens kreatywnego zaangażowania we wspólne działania artystyczne.
Do akcji może się przyłączyć każdy chór.
Działania w ramach akcji mogą być następujące:
· Koncert
· Msza Św. z udziałem chóru
· Próba otwarta
· Rozśpiewanie dla zdrowia - warsztaty wokalne
Bardzo istotnym elementem jest to, aby chór, który zgłosi się do akcji, skontaktował się z minimum jedną placówką psychoterapeutyczną działającą w okolicy (może to być np. terapeuta, psycholog, poradnia psychologiczna, centrum kryzysowe etc.).
Wydarzenia w ramach akcji powinny odbywać się w dniach od 7 do 15 października 2023 r.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 1 października 2023 r. poprzez formularz google: https://forms.gle/i3fMkJr1nJGqggEu5 (PL/ENG)
ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!
Z serdecznymi pozdrowieniami,
Kamil Gojowy
Ambasador Fundacji Chórtownia/ COO