VII ZLOT CHÓRÓW I ORKIESTR W SANKTUARIUM MB
W LICHENIU 20 MAJA 2017 R.


Zarząd Główny PZChiO wspólnie z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Strazy Pożarnych RP są organizatorami tegorocznego VII ZLOTU CHÓRÓW I ORKIESTR w Sanktuarium MB w Licheniu. Zlot odbędzie się w dniu 20 maja 2017 roku.

PROGRAM ZLOTU:
Zlot jak w poprzednich edycjach rozpocznie się próbą oprawy muzycznej do Mszy Św. o godzinie 10,00, następnie uczestniczeniem wszystkich zespołów w Mszy Św. o godzinie 12,00 Kolejna próba zespołów do udziału w Koncercie o godzinie 15,30 a o godzinie 17,00 KONCERT na schodach Bazyliki MB Licheńskiej. Po Koncercie nastąpi powrót zespołów do miejsc zamieszkania.

Więcej informacji dla uczestników