Pierwszy Polsko - Chiński
Festiwal Młodzieży Artystycznej ”Chopin”
Organizatorem festiwalu jest Polska Fundacja Wymiany Kulturowej Chopin z siedzibą przy ul. Chojnickiej 6 w Krakowie.
Współorganizatorem festiwalu jest Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
Patronatem honorowym festiwalu jest Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego


Festiwal odbędzie się w dniach 23.07.2017-25.07.2017 w Krakowie.
Pobyt młodzieży chińskiej w Polsce będzie trwał od 21.07.2017-31.07.2017
Głównym miejscem odbywania się festiwalu będzie Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca z przyczyn losowych.
Celem festiwalu jest propagowanie muzyki klasycznej oraz wymiana kulturowa wśród młodzieży polskiej i chińskiej motywowanie i promowanie utalentowanej młodzieży
polsko chinski 

Regulamin