ORGANIZATOR
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lublinie
 
DYREKTOR FESTIWALU
Monika Mielko-Remiszewska
 
Termin: 24-25 listopada 2017
 
 
 
Afisz