Warsztaty dla dyrygentów i kapelmistrzów 

W dniu 22 kwietnia o godz. 11,oo w remizie OSP w Licheniu Starym odbędą się warsztaty dla dyrygentów i kapelmistrzów zespołów zgłoszonych do udziału w Zlocie.

Zarząd Główny PZCHiO