"Cracovia Sacra"

Festiwal Sakralnej Muzyki Chóralnej - 29-30 czerwca 2019

Cracovia Sacra jest festiwalem którego głównym celem jest propagowanie sakralnej muzyki chóralnej różnych stylów i epok. Muzyka może pochodzić z tradycji różnych kościołów chrześcijańskich. W części konkursowej chóry mogą wziąć udział w jednej z poniższych kategorii:

Cracovia Sacra jest festiwalem którego głównym celem jest propagowanie sakralnej muzyki chóralnej różnych stylów i epok. Muzyka może pochodzić z tradycji różnych kościołów chrześcijańskich. W części konkursowej chóry mogą wziąć udział w jednej z poniższych kategorii:
 
A1. Chóry mieszane  duże zespoły powyżej 24 śpiewaków
A2. Kameralne chóry mieszane - pomiędzy 16 a 24 śpiewaków
B. Chóry o głosach równych - dorośli (męskie lub żeńskie)– minimum 12 śpiewaków.
C. Chóry młodzieżowe 13-19 lat - minimum 20 śpiewaków.
D. Chóry dziecięce 6-14 lat - minimum 20 śpiewaków.
S. Chóry seniorów – minimum 16 śpiewaków (nie mniej niż 60% śpiewaków musi mieć ukończone 60 lat)
 
Występy będzie oceniało międzynarodowe jury w składzie:
Paweł Łukaszewski (Polska)
Andrea Angelini (Włochy)
Damijan Mocnik (Słowenia)
Alla Iastrebova (Rosja)
Rihards Dubra (Łotwa)
 
Prosimy o zgłoszenia do :  20.02.2019
Więcej informacji na stronie internetowej : www.cracoviasacra.com
lub mailem: