XIII Festiwal "O Warmio moja miła"
Feliksa Nowowiejskiego

Olsztyn 2 - 4 czerwca 2017 roku.
Konkurs Kompozytorski im. Feliksa Nowowiejskiego - Wyniki: Zgodnie z decyzją komisji konkursowej w składzie: prof. Katarzyna Bojaruniec - przewodnicząca komisji konkursu, dyrektor artystyczny festiwalu, Instytut Muzyki Wydziału Sztuki UWM Olsztyn; Teresa Taradejna - dyrektor PSM Ii II ST; Barbara Rytwińska - dyrektor organizacyjny festiwalu, prezes W-M Oddziału PZChiO w Olsztynie; prof. Józef Wojtkowiak - dyrygent, wykładowca Instytut Muzyki Wydziału Sztuki UWM w Olsztynie i Maciej Wierzchołowski - muzyk organista i wykładowca - najważniejsza nagroda - Grand Prix Prezydenta Olsztyna, na którą złożyły się dyplom, statuetka i nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł trafiła w ręce Grupy Smyczkowej „Absolwent” pod dyrekcją Doroty Obijalskiej. Więcej informacji na stronie Festiwalu
 
Pierwszy Polsko - Chiński
Festiwal Młodzieży Artystycznej ”Chopin”
Organizatorem festiwalu jest Polska Fundacja Wymiany Kulturowej Chopin z siedzibą przy ul. Chojnickiej 6 w Krakowie.
Współorganizatorem festiwalu jest Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
Patronatem honorowym festiwalu jest Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego

PORTAL CHÓRTOWNIA

zaprasza do udziału w organizowanym przez siebie projekcie „Treasures of Music:Armenia”. polegającym na nagraniu płyty CD z repertuarem ormiańskim (nuty i nagrania, a także osobę, która pomoże z wymową zapewniamy) przez chóry z różnych krajów w tym także z Polski. Czekamy na nagrania do końca maja 2017.
Opis projektu jest pod adresem: LINK
 
 
VII ZLOT CHÓRÓW I ORKIESTR W SANKTUARIUM MB
W LICHENIU 20 MAJA 2017 R.


Zarząd Główny PZChiO wspólnie z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Strazy Pożarnych RP są organizatorami tegorocznego VII ZLOTU CHÓRÓW I ORKIESTR w Sanktuarium MB w Licheniu. Zlot odbędzie się w dniu 20 maja 2017 roku.

XIII Festiwal "O Warmio moja miła" Feliksa Nowowiejskiego

Olsztyn 2 - 4 czerwca 2017 roku.
Pod patronatem Prezydenta Olsztyna

Konkurs Kompozytorski im. Feliksa Nowowiejskiego. Termin zgłoszeń do 01.04.2017. Wyniki 01.05.2017.

ANKIETA
DLA CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR

Szanowni Członkowie naszego Związku, zamieszczamy Ankietę powstałą z inicjatywy Zarządu Głównego, będziemy zobowiązani za jej wypełnienie i odesłanie drogą elektroniczną.
link do Ankiety:
ANKIETA
Po kliknięciu w link przechodzi się do Ankiety, którą się wypełnia w Internecie. Po wypełnieniu należy nacisnąć "prześlij" i odpowiedzi automatycznie przychodzą do autora Ankiety, którym jest Jakub Stefek, wiceprezes Zarządu Głównego PZCHiO.

Dziękujemy bardzo za wypełnienie ankiety,
Zarząd Główny PZCHiO