Wspólnym Głosem - Jubileusz Chóru Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina

Na stronie Filharmonii Łódzkiej www.filharmonia.lodz.pl w zakładce WYSTAWY ONLINE została udostępniona wystawa upamiętniająca jubileusz Chóru Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, która stała się  okazją do ukazania artystycznych osiągnięć zespołu, jak i pretekstem do przybliżenia historii i artystycznych dokonań zespołów chóralnych działających na terenie Łodzi, jak i w Łodzi gościnnie występujących.

13 MIĘDZYNARODOWY KONKURS MUZYCZNY IM. MICHAŁA SPISAKA
ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY
Pałac Kultury Zagłębia, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
• Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
• Gmina Dąbrowa Górnicza
FORMUŁA KONKURSU
1. Konkurs odbywa się w dziedzinie kultury i sztuki.
2. Konkurs odbywa się co dwa lata.
3. Każda edycja Konkursu odbywa się w innych specjalnościach.
4. W 2021 r. Konkurs odbędzie się w terminie od 14 do 23 września w specjalnościach:
• obój
• klarnet
• fagot

Jubileuszowe ścieżki PZCHiO w Olsztynie - 2020
Nagrania zespołów na CD i DVD
 
 

I Ogólnopolski Konkurs Chórów On-line Wysoka 2020
UWAGA! CHÓRY! Duże zainteresowanie konkursem nagrań w oparciu o istniejące materiały z koncertów i prób "I ON-LINE WYSOKA 2020" sprawiło, iż przedłużamy termin zgłoszeń do 30.11.2020 (23:59). Lista zakwalifikowanych chórów pojawi się na naszych stronach oraz na Facebooku 01.12.2020. Przesłuchania konkursowe odbędą się 3.12.2020 - 4.12.2020. Ogłoszenie wyników pozostaje zgodnie z planem 06.12.2020.
Serdecznie zapraszamy!  Organizatorzy.

Pomysłodawca - Polska Agencja Muzyczna
 
 
 
 
I Ogólnopolski Konkurs Chórów On-line Wysoka 2020
Rok 2020 nie jest zbyt łaskawy dla świata muzycznego, szczególnie dla występów chórów. Od wielu lat wraz z zaprzyjaźnionymi zespołami uczestniczyliśmy w wielu polskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach chóralnych. Uwielbiamy konfrontować się z innymi, poznawać nowych ludzi i ich kulturę. Bezcenna była zawsze dla nas ocena profesjonalnego jury. Niestety w tym roku nie mieliśmy zbyt wiele możliwości, aby skorzystać z tych przywilejów. Wychodząc naprzeciw wszystkim spragnionym rywalizacji chórów – stworzyliśmy I Ogólnopolski Konkurs Chórów On-line. Wyrażamy nadzieję, że nasza propozycja choć w małej części zrekompensuje zespołom chóralnym utratę konfrontacji na żywo.

Pomysłodawca - Polska Agencja Muzyczna
 

Ostatnie festiwalowe spotkanie z muzyką cerkiewną na żywo uświetnił Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, uznany przez środowisko muzyczne za najlepszy chór w Polsce.
KONCERT GALOWY
Pamięci Krzysztofa Pendereckiego
wykonują
laureaci Festiwalu
oraz
Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej

Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Olsztynie realizuje Program MKiDZN Kultura w sieci..
Czytamy partytury na warsztatach on-line
Partytury i nagrania dostępne są w zakładce Kultura w sieci na stronie www.pzchiowm.pl
Autor i koordynator Barbara Rytwińska
Patronat medialny gazeta on-line olsztyn24.com
Współpraca UWM, PSM w Olsztynie, CEiIK
 

Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odebrał we wtorek, w Zamku Królewskim w Warszawie, profesor Dariusz Dyczewski - prezes Zarządu Głównego PZCHiO, były rektor Akademii Sztuki w Szczecinie.
Medal przyznawany jest osobom lub instytucjom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

Festiwal organizuje Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce. Dyrektorem Festiwalu jest jego pomysłodawca i inicjator - Mikołaj Buszko, a biurem organizacyjnym kieruje Irena Parfieniuk.
- Festiwal nigdy nie miał ambicji, aby stać się wydarzeniem liturgicznym – podkreśla Mikołaj Buszko, dyrektor Festiwalu. – Od początku jest to impreza świecka. Chcieliśmy oprócz walorów duchowych wydobyć również walory artystyczne muzyki cerkiewnej i przybliżyć ją szerokiej publiczności.
W 2019 r. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” uhonorowała Festiwal tytułem „Promotora Polski” w uznaniu dla dokonań na rzecz jedności poprzez propagowanie różnorodności.

Szanowny Jubilat.
Włodzimierz Jarmołowicz 20 sierpnia 2020 roku przekroczy swoje 100-letnie życie wypełnione bogactwem dokonań dla muzyki jako wybitny znawca folkloru, popularyzator folkloru Warmii i Mazur, animator życia kulturalnego, dziennikarz, dyrygent, aranżer , od 2007 roku Honorowy Obywatel Olsztyna.

K O M U N I K A T
Uprzejmie informujemy, że stosownie do Regulaminu zakończyła się rekrutacja uczestników tegorocznej edycji Festiwalu.
Udział w konkursie potwierdziło 29 chórów z 15 krajów świata, t.j.: Angoli, Białorusi, Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Indii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Polski.
 
W związku z zaistniałą sytuacją, w uzgodnieniu z dyrygentami chórów, które potwierdziły swoje uczestnictwo, przenosimy organizację tegorocznego Festiwalu na okres 16 – 20 września 2020 r.