Ostatnie festiwalowe spotkanie z muzyką cerkiewną na żywo uświetnił Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, uznany przez środowisko muzyczne za najlepszy chór w Polsce.
KONCERT GALOWY
Pamięci Krzysztofa Pendereckiego
wykonują
laureaci Festiwalu
oraz
Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej

Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Olsztynie realizuje Program MKiDZN Kultura w sieci..
Czytamy partytury na warsztatach on-line
Partytury i nagrania dostępne są w zakładce Kultura w sieci na stronie www.pzchiowm.pl
Autor i koordynator Barbara Rytwińska
Patronat medialny gazeta on-line olsztyn24.com
Współpraca UWM, PSM w Olsztynie, CEiIK
 

Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odebrał we wtorek, w Zamku Królewskim w Warszawie, profesor Dariusz Dyczewski - prezes Zarządu Głównego PZCHiO, były rektor Akademii Sztuki w Szczecinie.
Medal przyznawany jest osobom lub instytucjom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

Festiwal organizuje Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce. Dyrektorem Festiwalu jest jego pomysłodawca i inicjator - Mikołaj Buszko, a biurem organizacyjnym kieruje Irena Parfieniuk.
- Festiwal nigdy nie miał ambicji, aby stać się wydarzeniem liturgicznym – podkreśla Mikołaj Buszko, dyrektor Festiwalu. – Od początku jest to impreza świecka. Chcieliśmy oprócz walorów duchowych wydobyć również walory artystyczne muzyki cerkiewnej i przybliżyć ją szerokiej publiczności.
W 2019 r. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” uhonorowała Festiwal tytułem „Promotora Polski” w uznaniu dla dokonań na rzecz jedności poprzez propagowanie różnorodności.

Szanowny Jubilat.
Włodzimierz Jarmołowicz 20 sierpnia 2020 roku przekroczy swoje 100-letnie życie wypełnione bogactwem dokonań dla muzyki jako wybitny znawca folkloru, popularyzator folkloru Warmii i Mazur, animator życia kulturalnego, dziennikarz, dyrygent, aranżer , od 2007 roku Honorowy Obywatel Olsztyna.

K O M U N I K A T
Uprzejmie informujemy, że stosownie do Regulaminu zakończyła się rekrutacja uczestników tegorocznej edycji Festiwalu.
Udział w konkursie potwierdziło 29 chórów z 15 krajów świata, t.j.: Angoli, Białorusi, Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Indii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Polski.
 
W związku z zaistniałą sytuacją, w uzgodnieniu z dyrygentami chórów, które potwierdziły swoje uczestnictwo, przenosimy organizację tegorocznego Festiwalu na okres 16 – 20 września 2020 r.
Szanowni Państwo,
przedstawiamy fragment opisu akcji zorganizowanej przez portal CHÓRTOWNIA, skierowanej do dyrygentów chórów - opis całości znajduje się w linku:
Szanowni i Kochani Dyrygenci!
Nikt z nas nie mógł przewidzieć tego, co się właśnie dzieje. Najgorsze jeszcze przed nami, chcemy więc zrobić coś ku pokrzepieniu serc i zaprosić Was do wspólnego dzieła o nazwie "Cała Polska śpiewa w domu".

Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr amatorskich w Krakowie
12. Cracovia Music Festival 2020

Festiwal odbędzie się w terminie od 30. września do 4. października.
Wspólny koncert wszystkich uczestników odbędzie się w Kościele św. Piotra i św. Pawła. Pozostałe koncerty odbędą się natomiast w sali koncertowej Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.
Ten ambitny projekt, realizuje cel stworzenia bazy do spotkania różnorodnych kultur muzycznych oraz budowy nowych kontaktów kulturalnych i społecznych.
Cracovia Music Festival nie jest konkursem, lecz wolną prezentacją różnych stylów i gatunków muzycznych. Dlatego też nie będzie tu zwycięzców i pokonanych, ale demonstracja radości i wysokiego warsztatu artystycznego.
 
Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. 
więcej informacji

 
 

Basen Artystyczny Warszawskiej Opery Kameralnej i wytwórnia artCONNECTION music serdecznie zapraszają na niezwykły koncert KOVALCZYKA pt. „PIOSENKI MISTRZA”, który jest hołdem złożonym dla twórczości Grzegorza Ciechowskiego.

 

XXXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej
„Hajnówka 2020” w Białymstoku

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” organizujemy corocznie w miesiącu maju od 1982 r.
1. Repertuar winien zawierać nie mniej niż pięć utworów muzyki cerkiewnej, a czas wykonania samej muzyki 18 – 20 minut. Zaleca się zróżnicowanie repertuaru w przekroju historycznym oraz skontrastowanie temp, dynamiki i form. Zmiany w repertuarze mogą być zgłaszane do 15.03.2020 r.
2. Karty Zgłoszenia do udziału w Festiwalu należy wysłać na adres Biura Organizacyjnego do 20 grudnia 2019 r.
3. O decyzji zakwalifikowania chóru organizatorzy poinformują do końca stycznia 2020 r.
 
Celem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest prezentacja wysokich wartości artystycznych i duchowych muzyki cerkiewnej. Formuła Festiwalu stwarzająca okazję do dyskusji, spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania przyjaźni między uczestnikami z różnych środowisk - wzbogaca jego charakter o cele estetyczne i wychowawcze.